Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt
Longvlies, borstvlies

Zie ook: longblaasjes, slijmbekercellen, en bronchiale slijmvlies.

Of het de linker of rechter kant van het borstvlies (pleura) betreft, is afhankelijk van de biologische handigheid.


Thema

Aanval tegen de longen of de borst, zowel letterlijk (bijvoorbeeld bij een messteekn of operatie) als overdrachtelijk (bijvoorbeeld een diagnose: u hebt longkanker).


CA-fase

Toename van cellen in het borstvlies. De celtoename kan vlakgroeiend zijn: de gehele borst is aangevallen of een compacte bol vormen: een plaatselijke aanval. Als deze laatste wordt gevonden, wordt het geïnterpreteerd als een uitzaaiing. Dit gebeurt vooral in de genezingsfase.

Biologisch nut

Versterking van het borstvlies om de aanval beter te kunnen weerstaan.

Symptomen

Geen


PCL-fase

Normalisatie van de functie. Afbouw van de cellen door tbc-bacteriën, indien aanwezig.          

Symptomen

Pleuritis. Vermoeidheid, nachtzweet, in de borst, eventueel verhoging/koorts. Vocht bij de longen door de genezingszwelling, dat zonder syndroom nauwelijks wordt opgemerkt.

Met syndroom: verminderde longfunctie, longinsufficiëntie, ademhalingsmoeilijkheden. Deze diagnose veroorzaakt vaak een hangende genezing: "mijn longen zijn niet goed", aanval tegen de longen.

Door de benauwdheid ook vaak vervolgconflicten, bijvoorbeeld schrikangst of territoriumangst, doodsangst. Kennis van de biologische wetten kan deze vervolgconflicten verminderen, maar in de praktijk zijn ademhalingsmoeilijkheden erg traumatisch.


EC

Sterke pijnen, rillingen en koud zweet.


Er kunnen kalkresten zichtbaar zijn aan het einde van de PCL-B, zie oud mesoderm.