Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt


Lymfevaten

Eigenwaarde-inbreuken (EWI) en scheidingen gaan vaak hand-in-hand. Hoewel men bij een EWI niet direct in levensgevaar verkeert, heeft elk probleem dat zich fysiek of mentaal manifesteert, te maken met een overlevingsangst. Bij een EWI leeft er de angst dat men niet geaccepteerd wordt door de groep als men niet goed genoeg is. Dit is een scheidingsthema en als men "verstoten" wordt, ontstaat er wel degenlijk een levensbedreigende situatie, zie ectoderm. Door de EWI ligt er dus een scheidingsconflict op de loer en dat wil men voorkomen.

Zie ook aderen, slagaderen en lymfeknopen.

Of het de linker- of rechterkant van het lichaam betreft, is afhankelijk van de biologische handigheid.


Thema

Lichte eigenwaarde-inbreuk, speciale belemmering.

De exacte conflictinhoud is afhankelijk van de locatie op het lichaam, zie het skelet bij nieuw mesoderm onderaan.


CA-fase

Celafbouw in de wand van de lymfevaten. 

Symptomen

Geen. 


PCL-fase  

Wederopbouw van de cellen in de wand van de lymfevaten.

Symptomen

Vermoeidheid, zwelling, pijn, slechte doorstroming van het lymfe-vocht. Heviger bij syndroom.

Biologisch nut

Het biologisch nut ligt aan het einde van de PCL-B: grotere, stevigere lymfevaten, capaciteitsverhoging.


Meer informatie over dit programma vindt u in het uitgebreide artikel over het Lymfestelsel en de Milt.