Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt

Buikvlies

Er zitten vele organen in de buik. Hiermee moet rekening gehouden worden om het juiste proces vast te stellen. 

Zie ook buiknet.

Of het de linker of rechter kant van het buikvlies (peritoneum) betreft, is afhankelijk van de biologische handigheid.


Thema

Aanval tegen de buik, zowel letterlijk (bijvoorbeeld een messteek) als overdrachtelijk (bijvoorbeeld een diagnose: u hebt eierstokkanker).


CA-fase  

Toename van cellen in het buikvlies. De celtoename kan vlakgroeiend zijn: de gehele buik is aangevallen of een compacte bol vormen: een lokale aanval. Als deze laatste wordt gevonden, wordt het geïnterpreteerd als een uitzaaiing. Dit gebeurt vooral in de genezingsfase.

Biologisch nut

Versterking van het buikvlies om de aanval beter te kunnen weerstaan.

Symptomen

Geen.


PCL-fase

Normalisatie van de functie. Afbouw van de cellen door tbc-bacteriën, indien aanwezig.   

Symptomen

Peritonitis. Vermoeidheid, nachtzweet, pijn in de buik, eventueel verhoging/koorts. Vocht in de buik door de genezingszwelling. Het vocht voorkomt verklevingen van organen in de buikholte en darmverstoppingen. De organen "drijven" in het water.  

Bij syndroom: ascites. Hierdoor ontstaan vele klachten: ademhalingsproblemen, pijn, ongemak, men voelt de buik bij iedere beweging, bij iedere ademhaling. Het bestaansconflict zal in elk geval opgelost moeten worden, wil men uit deze vicieuze cirkel kunnen komen. De ascites zal dan sterk afnemen, 50% of meer. Puncteren kan enige opluchting geven, maar deze duurt in de praktijk heel kort en daarna wordt er vaak nog meer vocht vast gehouden.


EC

Sterke pijnen, rillingen en koud zweet.


Er kunnen kalkresten zichtbaar zijn aan het einde van de PCL-B, zie oud mesoderm.