Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt

Traanbuisjes

Zie ook: traanklieren, ooglid, hoornvlies en lens.

Gevoeligheid volgt het mondslijmvliesschema.

Of het 't linker of rechter oog betreft, is afhankelijk van de biologische handigheid.


Thema  

Gezien of niet gezien willen worden.


CA-fase

Afname van de bekleding van de traanbuisjes.  

Biologisch nut

Wijdere traanbuisjes voor betere bevochtiging van de ogen.  

Symptomen

Pijnlijk trekken van de traanbuisjes.  


PCL-fase

Heropbouw van de bekleding van de traanbuisjes.

Symptomen

Eventueel dichtslibben van de traanbuisjes door genezingszwelling. Stuwing zorgt voor extra opzwelling van de traanbuisjes (zoals ook bij de bof). Geen pijn. Met syndroom kan de zwelling erg groot worden, dan pijnlijk.