Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt

Dwarsgestreepte spieren

Eigenwaarde-inbreuken (EWI) en scheidingen gaan vaak hand-in-hand. Hoewel men bij een EWI niet direct in levensgevaar verkeert, heeft elk probleem dat zich fysiek of mentaal manifesteert, te maken met een overlevingsangst. Bij een EWI leeft er de angst dat men niet geaccepteerd wordt door de groep als men niet goed genoeg is. Dit is een scheidingsthema en als men "verstoten" wordt, ontstaat er wel degenlijk een levensbedreigende situatie, zie ectoderm. Door de EWI ligt er dus een scheidingsconflict op de loer en dat wil men voorkomen.

Zie ook pezen en gewrichten.

Of het de linker- of rechterkant van het lichaam betreft, is afhankelijk van de biologische handigheid.


Thema

Eigenwaarde-inbreuk en/of motorisch conflict: ik kan die beweging niet maken.
Een motorisch conflict is een combinatieproces en verloopt in 2 kiembladen: het nieuw mesoderm (spiermassa) en het ectoderm (spierinnervatie).

De exacte conflictinhoud is afhankelijk van de locatie op het lichaam, zie het skelet bij nieuw mesoderm onderaan.


CA-fase

Afbouw van de cellen in de spieren.

Symptomen

Meestal onopgemerkt, eventueel wat minder energie of wat zwakkere spieren.


PCL-fase

Wederopbouw van de spieren.  

Symptomen

Vermoeidheid, spierpijn.  Bij syndroom: duidelijke zwellingen die soms geïnterpreteerde worden als spiertumoren.


EC bij motorische conflicten

Spierspasmen, spierkrampen, epileptische aanval.

Biologische nut

Het biologisch nut ligt aan het einde van de PCL-B: sterkere spieren.Hangende genezingen

  1. Bij een EWI: fibromyalgie.
  2. Bij een motorisch conflict: epilepsie, chronische spasmen, bijvoorbeeld ziekte van Parkinson, zie spierinnervatie.


Meer informatie hierover en hoe ermee om te gaan in de themadag botten, pezen, spieren en gewrichten.