Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurtUitgebreide artikelen, met dank aan Frans Meiring


Woord vooraf

Eind 2012 werd ik gediagnosticeerd met een tumor in mijn buik. Daardoor en precies op tijd leerde ik de Vijf Biologische Natuurwetten (5BN) kennen. Na de consternatie achter me gelaten te hebben, heb ik gedurende twee jaar intensief  van alles rond de 5BN bestudeerd. Mijn huidige kennis heb ik verworven via workshops en dergelijke, maar vooral ook door heel veel zelfstudie.

Mijn gedrevenheid met betrekking tot de 5BN kan ik niet eenvoudig beredeneren. Het is gebaseerd op een combinatie van een aantal factoren. Enerzijds spreekt mij het zuiver wetenschappelijke karakter van de 5BN erg aan en ook de veelal natuurlijke logica ervan fascineert me. Anderzijds zal ongetwijfeld mijn eigen ervaring met mijn tumor evenzeer een belangrijke rol spelen. Een feit is dat alles rond de Vijf Biologische Natuurwetten een grote impact op me heeft.

Een vraag aan mij naar meer gedetailleerde informatie over een specifiek biologisch programma leidde tot het samenstellen van het eerste artikel: schildklier en bijschildklier.
Als een logisch vervolg daarvan ontstonden er meerdere artikelen. Het resultaat tot nu toe zijn de artikelen die op deze pagina vermeld staan.  

Mijn intentie is om met de artikelen een bijdrage te leveren aan de verspreiding van deze - in veel gevallen zelfs levensreddende - informatie.
Iedereen kan de keuze maken, mede aan de hand van de uitgebreide informatie in de artikelen, om angst voor vermeende “kwaadaardige ziekten” te laten varen. Wanneer men vervolgens zijn specifieke biologische programma laat verlopen zoals de natuur/schepping het heeft bedoeld, verrijkt men zijn leven met gezondheid in vrijheid.

Frans Meiring, januari 2016


Bronvermelding en doelgroep

Onderstaande artikelen bevatten een gedetailleerde beschrijving van de speciale biologische programma’s van verschillende organen. Het betreft een samenvoeging van informatie, voornamelijk uit:

  • De wetenschappelijke tabellen van Dr. Hamer
  • Diverse boeken en artikelen van Dr. Hamer
  • De Biological Special Programs, "tutorials" en dvd’s van Caroline Markolin
  • Het boek “Zielsoorzaken van ziekte” van Björn Eybl
  • De "Biologika Organ Atlas" van Robert Barnai
  • De boeken "Das system der 5 Biologische Naturgesetze 1, 2" van David Münnich


De informatie is in het Nederlands vertaald, gestructureerd en geïntegreerd. Bij uiteenlopende opvattingen zijn persoonlijke keuzes gemaakt. De volledige informatie is terug te vinden via de informatielijst bij de artikelen. 

De artikelen zijn bestemd voor mensen die meer willen weten van deze specifieke biologische programma's, zoals mensen die werken op basis van de biologische wetten of mensen bij wie een van deze biologische programma's gaande is.

Voor het begrijpen van de inhoud van deze artikelen is kennis van de Vijf Biologische Natuurwetten onontbeerlijk.Artikelen

Hart

Hartspier.pdf (1.54MB)
Hartspier.pdf (1.54MB)
Kransaderen.pdf (1003.13KB)
Kransaderen.pdf (1003.13KB)


Nieren en bijnieren

Bijnieren.pdf (1007.04KB)
Bijnieren.pdf (1007.04KB)
Nierbekken.pdf (917.89KB)
Nierbekken.pdf (917.89KB)
Nierparenchym.pdf (959.08KB)
Nierparenchym.pdf (959.08KB)
Syndroom.pdf (880.72KB)
Syndroom.pdf (880.72KB)


Geslachtsorganen

Baarmoeder.pdf (1.27MB)
Baarmoeder.pdf (1.27MB)
Eierstokken.pdf (1.02MB)
Eierstokken.pdf (1.02MB)
Prostaat.pdf (1.23MB)
Prostaat.pdf (1.23MB)
Testikels.pdf (1.16MB)
Testikels.pdf (1.16MB)


Spijsverteringsstelsel

Dikke darm.pdf (980.78KB)
Dikke darm.pdf (980.78KB)


Andere programma's

Boulimie.pdf (904.49KB)
Boulimie.pdf (904.49KB)
Milt.pdf (967.5KB)
Milt.pdf (967.5KB)