Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurtAderen

Eigenwaarde-inbreuken (EWI) en scheidingen gaan vaak hand-in-hand. Hoewel men bij een EWI niet direct in levensgevaar verkeert, heeft elk probleem dat zich fysiek of mentaal manifesteert, te maken met een overlevingsangst. Bij een EWI leeft er de angst dat men niet geaccepteerd wordt door de groep als men niet goed genoeg is. Dit is een scheidingsthema en als men "verstoten" wordt, ontstaat er wel degelijk een levensbedreigende situatie, zie ectoderm. Door de EWI ligt er dus een scheidingsconflict op de loer en dat wil men voorkomen.

Zie ook slagaderen, lymfeknopen en lymfevaten.

Of het de linker- of rechterkant van het lichaam betreft, is afhankelijk van de biologische handigheid.


Thema

Lichte eigenwaarde-inbreuk, belemmering. Bijvoorbeeld de enkels: blok aan het been.

De exacte conflictinhoud is afhankelijk van de locatie op het lichaam, zie het skelet bij nieuw mesoderm onderaan.


CA-fase

Celafbouw in de binnenbekleding van de aderen.

Symptomen

Geen. Bij langdurig hangend conflict: aneurysma.


PCL-fase

Reparatie van de wand door cholesterol.   

Symptomen

Etalagebenen, claudicatio intermittens. Ontstoken, rode, pijnlijke, gezwollen aderen.
Aderen in de benen: flebitis.


EC

Krampende aderen door de mee geprogrammeerde gladde spieren. Stekende pijnen, rillingen. Dit wordt vaak gezien als tromboflebitis, maar er is geen cholesterol plaque aanwezig. Die vormt zich pas bij een hangende heling of na vele terugvallen.
Het biologisch nut ligt aan het einde van de PCL-B: versterking van de binnenwand van de aderen.Vele terugvallen: atherosclerose. Verkleining van de diameter van de ader door steeds dikker wordende cholesterolophoping.

Met syndroom: trombose, dichtslibben van de ader.

Spataderen, varices: vervorming en verdikking van de aderen, ook de kleppen zijn erbij betrokken.

Embolie: losgeschoten cholesterol plaque of thrombus (bloedstolsel). Deze laatste ontstaat door een vertraagde bloedsomloop bij langdurige bedlegerigheid. Als deze ergens blijven vast zitten kunnen er ook krampen ontstaan: tromboflebitis.Opmerking

Dit programma verloopt in combinatie met het programma van de gladde spieren rond de aderen. Deze worden in de Ca-fase versterkt om perforatie van de aderwand te voorkomen.