Leven in Vertrouwen

Hoe de geest het lichaam aanstuurt


Oog, glasachtig lichaam

In dit geval gaat het bij de biologische handigheid niet om het linker of rechter oog maar om de linker of rechter helft van het glaslichaam in beide ogen. Het kijken is gekruist, dus de linker helft van het oog kijkt naar rechts en het rechter helft kijkt naar links. De rechtshandige vrouw kijkt naar links naar haar moeder of kind. De rechter helft van het glaslichaam van beide ogen is getroffen als het om één van hen gaat en als het om een 3e persoon gaat, dan zal de linker helft van het glaslichaam in beide ogen getroffen zijn.

Zie ook: ooglid, hoornvlies, lens, netvlies.


Thema  

Angst-van-achteren voor persoon of dier. Een persoon of dier zit je achterna en moet afgeschud worden.


CA-fase

Celafbouw van het glasachtig lichaam en plotselinge vertroebeling van één of beide helft(en) van het glasachtig lichaam.

Symptomen

Glaucoom, gezichtsverlies in een specifiek gedeelte van het glasachtig lichaam.   

Biologisch nut

Het gevaar wordt onzichtbaar gemaakt, oogkleppen hebben.

Bij een prooidier zitten de ogen aan de zijkant van de kop en de helft van elk oog kan dus achteruit kijken. De vertroebeling van de helft van het oog belet het dier om de achtervolger te zien en het kan zich daardoor volledig concentreren op de vluchtroute.

Bij mensen betreft het meestal de neuszijde van één of beide glasachtige lichamen daar de zijkant van de ogen helder moet blijven om de vluchtroute te kunnen zien.


PCL-fase

Heropbouw van het glasachtig lichaam.

Symptomen

Glaucoom.

  • Stijging van de oogdruk door het genezingsvocht, dat zich vaak door de opening van de oogzenuw heen drukt. Pas op met syndroom: acute glaucoom.
  • Troebelingen in het glasvocht: het zien van sliertjes, wolkjes, draadjes, spinnetjes, etc. door collageenvorming (bepaald soort eiwit) in het glaslichaam.


Bij meerdere terugvallen: het zien van lichtflitsten door het neerslag van mineralen uit het genezingsvocht.